Web Analytics

Prognozy inflacyjne dla Polski na rok 2024

Prognozy inflacyjne dla Polski na rok 2024

Inflacja w Polsce jest jednym z najważniejszych tematów gospodarczych ostatnich miesięcy. W 2023 roku wskaźnik CPI przekroczył 14%, co oznacza najwyższy poziom od 25 lat. Prognozy na rok 2024 są mniej pesymistyczne, ale wciąż wskazują na utrzymanie się inflacji powyżej celu NBP, który wynosi 2,5% +/- 1 punkt procentowy.


W styczniu 2024 roku, inflacja w Polsce wyniosła 3,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. To najniższy poziom od kwietnia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do stycznia 2023 r. o 3,9% (wskaźnik cen 103,9), a w stosunku do grudnia 2023 r. wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4).


Analitycy prognozują, że aktualne spadki są przejściowe, a w drugiej połowie roku ceny znów zaczną rosnąć. Również w listopadowych projekcjach inflacji NBP przewiduje, że już w 2024 roku inflacja znajdzie się w przedziale 3,2% - 6,2%.Główne czynniki wpływające na inflację w 2024 roku:

 • Ceny surowców:
 • Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego, które odbiły się po wybuchu wojny w Ukrainie, wciąż pozostają na wysokim poziomie. Chociaż oczekuje się pewnego spadku w 2024 roku, nadal będą one istotnym czynnikiem proinflacyjnym.

 • Polityka pieniężna:
 • Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych w październiku 2021 roku. Oczekuje się, że cykl ten będzie kontynuowany w 2024 roku, co powinno stopniowo obniżać inflację.
 • Wzrost gospodarczy: Oczekuje się, że polska gospodarka w 2024 roku wzrośnie o około 3%. Silny wzrost gospodarczy może prowadzić do presji na wzrost cen.

 • Polityka fiskalna:
 • Rząd planuje kontynuację wydatków na programy socjalne i inwestycyjne, co może również mieć wpływ na inflację.

Prognozy inflacyjne różnych instytucji:

 • Narodowy Bank Polski:
 • NBP prognozuje, że inflacja w 2024 roku wyniesie średnio 9,3%.
 • Ministerstwo Finansów: Ministerstwo Finansów prognozuje, że inflacja w 2024 roku wyniesie średnio 7,8%.

 • Komisja Europejska:
 • Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w 2024 roku wyniesie średnio 5,2%.
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy: MFW prognozuje, że inflacja w 2024 roku wyniesie średnio 6,2%.


Ryzyka dla prognoz inflacyjnych:

 • Sytuacja geopolityczna:
 • Wojna w Ukrainie i jej wpływ na ceny surowców energetycznych i żywności to główne ryzyko dla prognoz inflacyjnych.

 • Polityka pieniężna:
 • Zbyt szybki lub zbyt wolny wzrost stóp procentowych może negatywnie wpłynąć na inflację.
 • Wzrost gospodarczy: Niższy niż oczekiwany wzrost gospodarczy może prowadzić do spadku inflacji.


Wnioski:

Prognozy inflacyjne dla Polski na rok 2024 są zróżnicowane, ale wszystkie wskazują na utrzymanie się inflacji powyżej celu NBP. Główne czynniki wpływające na inflację to ceny surowców, polityka pieniężna, wzrost gospodarczy i polityka fiskalna. Istnieje wiele ryzyk dla prognoz inflacyjnych, w tym sytuacja geopolityczna, polityka pieniężna i wzrost gospodarczy.


Uwaga:

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty.

Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Opinie użytkowników

Pliki cookie

Nasza strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z witryny. Polityka plików cookie

Akceptuję